Trải nghiệm

Giới thiệu bản thân

NGUYỄN VĂN ĐOÀN LÀ AI?

Công việc tôi đang kinh doanh cần một trái tim và niềm đam mê

Tôi luôn quan niệm và tin tưởng rằng bất cứ công việc hay nghành nghề nào đều có thể thanh công được, quan trọng là cách làm và suy nghĩ của bạn về nó mà thôi. Chính vì suy nghĩ này mà bao năm qua tôi như một chú  chuột nhỏ đi tìm kiếm công thức cho chính mình

Nguyễn Văn Đoàn